اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - برترین ها

اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - برترین ها,اس ام اس عاشقانه دلتنگی جدید دلتنگی یعنی فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شود !

زیباترین اس ام اس عاشقانه دلتنگی

اس ام اس عاشقانه دلتنگی جدید

دلتنگی یعنی

فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شود !

اس ام اس عاشقانه دلتنگی

من به حکم غریزه عمل کردم

دستی تکان دادم و رفتم

ولی به حکم احتمال منتظر میمانم...

اس ام اس عاشقانه دلتنگی جدید

ترجیح میدم همه ی چیزایی که به دست آوردمو بدم

ولی یه ساعت اون زندگی ساده ی سابقو تجربه کنم کاش...

اس ام اس عاشقانه دلتنگی

 

اس ام اس عاشقانه دلتنگی
پشت حـــــرف‌های یه مرد
پشت نوازش‌ ها
… سرزنش‌ ها
پشت تـــمام نـــگاه‌ های معنی‌ دار
پشت ســـکوتش
پشت لبخـــند‌ های پــر از رازش
عـــشقیست
پـــنهان تر از محبــت زنانه
اس ام اس حس علاقه و عشق 
sms asheghaneh
در این ساعت شلـــوغ زندگـــی
در این انبوه رفت و آمدهای پی در پی
در این سرعت بی درنگ ثانیــه ها
تـــــــو
تنهــــا مـــکث عاشقـــــانه ای.
اس ام اس حس علاقه و عشق 
sms asheghaneh

وفــــــــاداری ...
یک کار خود آگاهانه نیست !!
اگر کسی را واقــــعا دوست داشته باشی ...
خود به خود به او وفــــــــــادار می مانی ...

تا که تنهایی ات از دیدن آن جا بخورد و بداند که دل م باتوست...

در همین یک قدمی...

اس ام اس عاشقانه دلتنگی جدید   

کاش بدونی از روزی که اومدی

هر لحظه دلتنگم

ثانیه به ثانیه حسود تر

کاش بدونی....

اس ام اس عاشقانه ویترین زندگی

دلتنــــــگی سهمــ ماستــ

از خاطراتـــی که یک روز خاطـــره نبودند ....

زندگــــــی بودنـــد....

مطالب مرتبط با اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - برترین ها